ایمنی در انبار مواد منفجره

ساخت وبلاگ

ایمنی در انبار مواد منفجره

ایمنی در انبار مواد منفجره

انبار مواد منفجره باید از نظر رطوبت و حرارت دارای شرایطی باشد که خواص ماده منفجره را در طول نگهداری حفظ نموده و همچنین از ایجاد خطر با رعایت مسائل زیر جلوگیری نمود .

1- انبار مواد منفجره باید خشک ودارای تهویه کافی باشد و در برابر حوادث طبیعی مانند سیل، صاعقه، زلزله مستحکم باشد.

2- درجه حرارت انبارنباید کمتر از ده درجه و بیشتر از سی درجه سانتیگراد باشد .

3- کف انبار باید بتونی باشد و از سطح زمین بالاتر باشد به طوری که از رسیدن آب به آن جلوگیری شود.

4- عموماً انبارها را در زیر کوه و تپه می سازند ولی اگر تمام انبار یا قسمتی از آن روی زمین ساخته شده باشد باید اطراف آنرا کاملاً خاکریزی نمود

5 حداقل حجم انبار باید هشت برابر حجم جعبه های مواد منفجره باشد. یعنی در یک انبار هشت متری فقط یک متر مکعب ماده منفجره می توان انبار کرد برای تهویه و استحکام دیوارها

6- مواد قابل اشتعال مانند : بنزین ـ پارچه های آلوده به روغن یا چوبهای خشک نباید تا فاصله 50 متری از انبار قرار گیرد .

7- ورود به انبار با کفش میخ دار ممنوع است

8- انبار باید مجهزبه اطفاء کننده های دستی و اتوماتیک آب سیل آسا و همچنین سیستم برقگیری باشد در بالای آن

9- سیم کشی برق درداخل انباراکیداً ممنوع می باشد . هنگامیه جهت روشنایی انبار نیروی الکتریکی لازم باشد باید از لامپ هایی که در خارج از انبار و پشت دریچه روشنایی نصب شده استفاده نمود و یا اینکه در سقف انبار کار گذاشته شود و روی آن شیشه و روی شیشه شبکه فلزی قرارگیرد . شبکه فلزی همان توری فلزی است برای جلوگیری از ضربه به شیشه

10- انبار مواد منفجره به دو قسمت تقسیم می گردد :

الف ) انبارنگهداری چاشنی وفیتیله

ب) انبارمواد منفجره خرج اصلی

انبارمواد منفجره اصلی ازلحاظ ظرفیت سه نوع می باشد :

الف) انبارهای کوچک به ظرفیت حداکثر100 کیلوگرم

ب) انبارهای متوسط به ظرفیت 100 تا 500 کیلوگرم

ج) انبارهای بزرگ و ظرفیت 500 کیلوگرم تا ده تن

11- فاصله انبارهای نوع الف و ب از یکدیگر نباید کمتر از 25 متر و از انبارهای نوع ج کمتر از 50 متر باشد

12- فاصله انبارهای نوع الف و ب از راه ها و نقاط مسکونی حداقل باید 500 متر و برای انباهای نوع ج 100 متر رعایت شود .

13- استفاده از چراغ های نفتی ـ فندک ـ کبریت و هر نوع منبع آتش زنه و همچنین وسایل گرم کننده مانند بخاریهای نفتی ـ زغالی و برقی در انبار مواد منفجره ممنوع می باشد .

14- نصب میزان الحراره (دماسنج) در داخل انبار ضروری است .برای کنترل دمای داخلی

15- در موقع تحویل گرفتن انواع مواد منفجره باید دستورالعمل انبارداری و درجه حرارت حداقل و حداکثر انبار جهت مواد منفجره از کارخانه سازنده دریافت و مورد عمل قرار گیرد.

16- بیش از پنج صندوق ماده منفجره نباید روی هم چیده شوند همچنین ارتفاع هر ردیف حداکثر نباید از دو متر تجاوز کند تا از سقوط محفوظ بماند . همچنین فاصله جعبه ها از دیوار طرفین باید حداقل بیست سانتی مترباشد. بهتراست ارتفاع 70/1 سانتی مترباشد .

17- در موقع باز نمودن درب صندوق مواد منفجره از وارد نمودن ضربه بوسیله ابزاری که تولید جرقه می نمایند باید خودداری شود و برای این منظور باید از کوه چوبی یا چکش چوبی یالاستیکی یا فیبری استفاده نمود و برای باز نمودن پیچ ها باید حتماً از آچار و پیچ گوشتی استفاده شود. و لولای درب و قفل درب را ازنوع برنج استفاده می کنند تا جرقه نزند.

مقررات ایمنی در حمل و نقل مواد منفجره

1- حداکثروزن ماده منفجره ای که بار کامیون می شود باید 3/2 ظرفیت کامیون باشد .

2- کامیون حمل کننده باید مجهزبه وسایل اطفاء کننده دستی باشد .

3- بارگیری باید در روز انجام شود و کامیون با اسکورت حرکت کند .

4- صندوق های مواد منفجره باید بصورت منظم روی هم قرار گیرند و ارتفاع اطاق کامیون بالاتر باشد .

5- کامیون حمل کننده باید مجهزبه زنجیر تخلیه الکتریسیته باشد و در هنگام رعد و برق باید کامیون را دور از جاده و آبادی نگهداشت .

6- کامیون باید مسقف باشد . یعنی دارای سقف باشد .

7- چاشنی یا فیتیله ها را نباید همراه با خرج اصلی در یک کامیون حمل نمایئد .

8- باید سعی نمودکه کامیون را از داخل شهر عبور نداده درصورت اجبار از مناطق کم جمعیت عبور کرد .

9- استعمال دخانیات در کامیون ممنوع و تا فاصله به شعاع 100 متری روشن کردن آتش مجاز نمی باشد. در صورت روشن کردن آتش باید مسیر حرکت باد را در نظر بگیریم .

10- جهت بستن جعبه های مواد منفجره از طناب نخی استفاده گردد و از بکاربردن زنجیر یا سیم بکسل خودداری گردد .

11- از وارد شدن آسیب های فیزیکی به جعبه های مواد منفجره خودداری گردد .

12- از حمل مواد دیگر در کنار مواد منفجره خودداری شود .

13- حمل و نقل مواد منفجره با هواپیما ممنوع می باشد .

14- در موارد ضروری حمل و نقل با چهار پایان اشکالی نداشته ولی مقدار مواد نباید بیش از 50 کیلوگرم باشد .

https://acgih.ir/?p=22489

ارگونومی و عوامل زیان اور محیط کار...
ما را در سایت ارگونومی و عوامل زیان اور محیط کار دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : محمد رحمانی acgih بازدید : 1509 تاريخ : سه شنبه 13 شهريور 1397 ساعت: 3:14